Exploring beautiful futures
-  Judith Everaars  - 

Communicatie

Van branding naar communicatiestrategie en van plan naar uitvoering. Hier een aantal grotere projecten waar ik aan heb gewerkt.


Land van Ons

-  Communicatiestrateeg  -

Voor Land van Ons heb ik zowel de branding als de communicatiestrategie opgesteld. Ik heb hieraan invulling gegeven in rol van communicatiecoördinator. Daarbij begeleide ik een heel team van vrijwilligers en werkte ik nauw samen met het bestuur.

De landelijke coöperatie Land van Ons draagt bij aan herstel van landschap en biodiversiteit
Door samen met landbouwgrond te kopen en de biodiversiteit weer terug te brengen op het boeren land..


Uitgeverij Coutinho

- Marketeer -

Voor Coutinho heb ik als freelancer de marketing voor de Pabo & lerarenopleiding ingevuld. Coutinho kon zo de tijd nemen een nieuwe marketeer aan te nemen. Als marketeer, heb ik naast de communicatie uitingen als nieuwsbrieven en social media, ook de Onderwijszesdaagse opgezet en een verdiepende marktanalyse uitgevoerd.

Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Ze maken zich sterk voor goed onderwijs.


Examenbundel

-  Marcom adviseur -

Voor Examenbundel heb ik twee jaar op rij als marcom adviseur de campagne georganiseerd. In het eerste jaar lag de focus op het uitbreiden van de socials en samenwerkingspartners. In het tweede jaar lag de focus op de organisatie van een bustour met Tim Hofman in kader van 40 jaar Examenbundel #geenexamenstress.

Examenbundel is onderdeel van uitgeverij Thiememeulenhoff. Eindexamenleerlingen kunnen door het oefenen met echte examens en samenvattingen vol vertrouwen het examen in.